Uutinen laittomasta irtisanomisesta!

18.3.2019

Ammattiosastomme jäsen on voittanut oikeusjuttunsa laittomasta irtisanomisesta:
Hyvinkään käräjäoikeudessa 12.9.2017 työnantaja tuomittiin maksamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämi-
sestä sekä kaikki oikeudenkäyntikulut.

Prolaser valitti tuomiosta hovioikeuteen, josta annettiin tuomio 1.2.2019.
Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, joten juttu voitettiin myös
hovioikeudessa. Hovioikeuden tuomio on lainvoimainen.

Teollisuusliitto antoi prosessin aikana jäsenellemme maksutonta oikeusapua.
Järjestäytyminen tuo voimaa!!