Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Riihimäen Seudun Teollisuustyöntekijät ry 103

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 

Yleistä:

Ammattiosaston pääasiallisena toiminta-alueena on Riihimäki-Loppi-Hausjärvi ja sen tärkeimpinä tehtävinä on jäsenten edunvalvonta, tukeminen palkka- ja työehtoihin liittyvissä asioissa, järjestäminen sekä työympäristöasiat. Vuoden 2019 tavoitteena on lisäksi vahvistaa yhteistyötä muiden paikallisten ammattiosastojen hallitusten kanssa.

Häme-Pirkanmaan alueellisen toiminnan suuntaviivat määrittelee kahdesti vuodessa kokoontuva aluefoorumi.

Alueen työllisyystilanteet vaihtelevat suuresti. Toisilla työpaikoilla tilauskanta on loistava ja ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa, kun taas toisilla työpaikoilla joudutaan lomauttamaan ja irtisanomaan väkeä.

Metallialan osaajista tulee kuitenkin jatkossa olemaan pulaa. Tähän vaikuttavat koulutuksen leikkaukset, sekä se että metalliala ei nuorten mielestä ole houkutteleva opiskeluvaihtoehto.

Kiky:

Vuoden 2016 kilpailukykysopimus ja sen aikaansaamat työpaikkakohtaiset ratkaisut vaikuttavat edelleen vuonna 2019 mm. työajanpidennyksinä. Teollisuusliitto on irtisanonut kiky-sopimuksen teknologiateollisuuden alaisten sopimusten osalta vuoden 2019 loppuun.

Koulutus:

Jäsenten pääasiallinen luottamusmies- ja työsuojelukoulutus tapahtuu Murikassa, joka myös tarjoaa jäsenille erilaisia täydennyskoulutuksia, sekä koulutusta järjestötehtäviin. Myös osaston sekä seuturyhmän omia koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Vuonna 2019 järjestään Ammattiosaston oma ”AY-koulu.”

Vuonna 2019 jatketaan luottamusmiestapaamisten kehittelyä ja pyritään näin saamaan toimiva verkosto, jonka avulla tiedonkulkua voidaan parantaa yrityksien ja osaston hallituksen välillä. Myös koulutusta alueen luottamusmiehille pyritään lisäämään.

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

Ammattiosasto toimii yhteistyössä mm. Teollisuusliiton, SAK:n paikallisjärjestön ja TSL:n kanssa. Teollisuusliittojen yhdistymisen myötä alueen ammattiosastojen yhteistyötä pyritään kehittämään.

Kevään 2017 kuntavaalit olivat ammattiosaston kannalta suurmenestys, sillä ammattiosaston hallituksen jäsenistä peräti neljä tuli valituksi valtuustoihin ja yksi varalle. Valtuustopaikoista yksi on Lopella, yksi Hausjärvellä ja kaksi varsinaista, sekä vara Riihimäellä. Näin myös ammattiosaston ääni saadaan jatkossa kuuluviin alueen kuntien päätöksenteossa. Näin meillä on osaltamme mahdollisuus olla vaikuttamassa esim. työllisyyteen, koulutukseen, rakentamiseen sekä kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Vuoden 2019 aikana järjestetään työntekijöiden kannalta merkittävät Eduskuntavaalit. Lisäksi vuonna 2019 järjestetään Euro-parlamenttivaalit, sekä mahdollisesti Maakuntavaalit. Ammattiosaston tehtävänä on äänestysaktiivisuuden lisääminen kaikissa kyseisissä vaaleissa.

 

Kansainvälinen vaikuttaminen:

Ammattiosasto tukee SASK:n toimintaa ja on näin mukana vahvistamassa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä. Vuoden 2019 aikana selvitetään, onko mahdollista vaikuttaa myös paikallisesti globalisaation tuomiin haasteisiin?

Jaostot:

Ammattiosaston hallituksen alaiset jaostot.

* Kiinteistöjaosto

* Vapaa-ajanjaosto

* Nuorisojaosto

* Naisjaosto

* Veteraanijaosto

Jaostot järjestävät erilaista toimintaa ja koulutusta omalle kohderyhmälleen. Kiinteistöjaosto ylläpitää kesänviettopaikkaa ja osaston toimitilaa, sekä organisoi mahdollisia niihin liittyviä muutoksia. Jaostojen toimintaa on tarkoitus tehostaa ja yhteistyötä lisätä. Jokainen jaosto tekee oman toimintasuunnitelmansa ja toimittaa sen hallitukselle.

Jaostojen toiminnassa pyritään ottamaan huomioon jäsenten toiveet mahdollisuuksien mukaan.

 

Kokoukset:

Ammattiosaston hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, pois lukien kesäloma-aika. Kokouspaikkana toimii Osaston toimisto tai Rauharanta Valajärvellä.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi ammattiosastoon kuuluvilla pääluottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostilla. Sääntömääräisistä kevät-, ehdokasasettelu- ja syyskokouksista ilmoitetaan lisäksi työpaikoilla, nettisivuilla, osaston Facebook-ryhmässä sekä Teollisuusliiton nettisivuilla.

 

 

 

Riihimäen Seudun Teollisuustyöntekijät ry 103:n hallitus